CRUSET Clear Away Hair Removal Cream

ครูเซ็ท เคลียร์ อะเวย์ ครีมกำจัดขน 25 กรัม
สูตรกำจัดขน 3 นาที สำหรับทุกสภาพผิวผสมสารสกัดบำรุงจากวอเตอร์ลิลลี่, รอยัลเจลลี่, อโวคาโด ออยล์และอนุพันธ์วิตามิน อี

Remove Effectively from 3 minutes For all skin types & Nourish with Water Lily, Royal Jelly, Avocado Oil & Vitamin E.

 

ครูเซ็ท เคลียร์ อะเวย์ ครีมกำจัดขน 25 กรัม
สูตรกำจัดขน 3 นาที สำหรับทุกสภาพผิวผสมสารสกัดบำรุงจากวอเตอร์ลิลลี่, รอยัลเจลลี่, อโวคาโด ออยล์และอนุพันธ์วิตามิน อี

วิธีใช้ :
1. ใช้ที่ปาดครีมทาครีมกำจัดขนให้ปกคลุมทั่วทุกบริเวณเส้นขนที่ต้องการกำจัด
2. ทิ้งไว้ 3 นาที แล้วใช้ที่ปาดครีมทดสอบบริเวณที่ทาครีมเล็กน้อยดูว่าเส้นขนหลุดออก หรือไม่ถ้าเส้นขนหลุดออกอย่างง่ายดาย ให้ปาดครีมออกจากบริเวณที่ทาให้หมด ถ้าเส้นขนยังไม่หลุด ปล่อยให้ครีมทำงานต่อไป แต่ไม่เกิน 15 นาทีนับจากเวลาที่เริ่มทาครีมลงผิวแล้วจึงปาดครีมออกให้หมด
3. ใช้ผ้าหรือฟองน้ำเช็ดครีมออกจะช่วยให้เส้นขนหลุดออกง่ายยิ่งขึ้น
4. ล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดผิวให้แห้ง

ปริมาณสุทธิ 25 กรัม

 

CRUSET Clear Away Hair Removal Cream 25 g
Remove Effectively from 3 minutes For all skin types & Nourish with Water Lily, Royal Jelly, Avocado Oil & Vitamin E.

Direction :
1. Using spatula to spread and smooth Cruset CLEAR AWAY Hair Removal Cream over unwanted body hair areas.
2. Leave it work for 3 minutes, then gently use spatula to examine a small area. If hair comes away easily, remove the remaining cream with a spatula. If the hair does not come away, leave the cream process, without exceeding 15 minutes of total application time, then remove the rest of the cream.
3. Gently use a cloth or sponge to wipe the cream out, the hairs will come out easier.
4. Rinse with clean water and wipe dry.

Net Content 25 g

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.